| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti

SVETSKI REKORDI


U proteklih pola veka ne samo da je ostvarena kvalitetna sprega između projektovanja i građenja, već je delatnost Mostogradnje praćena visokim tehničko-tehnološkim kvalitetima, a neka dostignuća i danas izazivaju interesovanje i izuzetno uvažavanje u svetskoj tehničkoj javnosti.
Mostogradnja je već daleke 1961. godine izgradila svoj prvi most rekorder. Bio je to drumsko-železnički most preko Dunava u Novom Sadu dužine 446 metara, širine 21,50 metara, u svoje vreme drugi po veličini u svetu, a prvi u Evropi ove vrste.
Među remek delima zabeleženim u evropskoj i svetskoj literaturi kao prvorazredna dostignuća u oblasti građevinarstva, kao i Ginisovoj knjizi rekorda, treba izdvojiti most kopno-sv. Marko-ostrvo Krk, građen po patentiranom postupku - slobodnom montažom. Veći luk ovog mosta raspona 390 metara je najveći na svetu i taj rekord drži i danas, dok je manji luk raspona 244 metra pri vrhu na svetskoj lestvici.
Svakako, vredna pažnje je i činjenica da je među sedam lučnih betonskih mostova sa najvećim rasponima u svetu tri izgradila Mostogradnja. Pored već navedenog mosta, tu su još mostovi Šibenik i mali Krk.
Novi železnički most preko Save u Beogradu zabeležen je svojevremeno kao prvi železnički most sa kosim zategama u svetu.
Most Mala Rijeka na železničkoj pruzi Beograd - Bar je najviši železnički most u Evropi, sagrađen na visini od 205 metara iznad dna kanjona.
Pešački viseći most preko Drave u Osijeku je, sa svojih 210 metara raspona, bio najveći pešački most u svetu, dok je drumski most preko Tise u Titelu, sa 154 metra raspona, rekorder među mostovima od prednapregnutog betona sistema Langerove grede.
Drumski most preko Dunava kod Beške na autoputu Beograd - Novi Sad po veličini svog glavnog raspona (210 metara) je evropski rekorder među grednim mostovima od armiranog i prednapregnutog betona.
Beogradski most preko Save u Brankovoj ulici je dugo bio svetski rekorder u klasi čeličnih grednih mostova, sa rasponom srednjeg otvora od 261 metar.
Most preko Dunava u Novom Sadu je u vreme izgradnje po svom glavnom rasponu od 346 metara bio svetski rekorder među mostovima sa kosim zategama u podužnoj osovini mosta.
Nabrajajući graditeljske poduhvate ne smemo izostaviti ni one novijeg datuma. Tokom 2000. godine Mostogradnja je uspela da tri puta premosti Dunav, što je do sada nezabeležen graditeljski poduhvat.

DRUMSKI MOST PREKO ŠIBENSKOG ZALIVA, Hrvatska

PEŠAČKI MOST PREKO DRAVE U OSIJEKU, Hrvatska

Zaliv je premošćen armirano betonskim lukom raspona 246,40 m sa strelom 30,8 m. Izgrađen je konzolnim postupkom betoniranja na montažnoj skeli dužine 30 m. Prvi put u svetu je dužinom čitavog raspona primenjen ovaj način gradnje. Spljoštenost luka 1:8 ga svrstava u najsmelija svetska dostignuća. Ukupna dužina mosta je 390m. Primenjena tehnologija je patentno zaštićena. Gradski pešački viseći most sistema prednapregnute lančanice, sa rasponom od 209,50 metara, bio je najveći most u tom sistemu u Evropi. Čelični piloni, piramidalnog oblika, temeljeni su na bušenim šipovima prečnika 1,5m. Noseća užad preko vešaljki nose montažnu konstrukciju sastavljenu od betonskih ploča. Montaža mostovske konstrukcije obavljena je plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 212m.

DRUMSKI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU, “MOST SLOBODE”

ŽELEZNIČKI MOST PREKO REKE SAVE U BEOGRADU

Most se sastoji od prilazne armirano betonske prednapregnute konstrukcije dužine 301m, priobalnih spregnutih konstrukcija dužine 420 m i glavne čelične konstrukcije dužine 591m, sistema grede sa kosim užadima. Srednji raspon od 351m, predstavljao je svetski rekord za ovu vrstu čeličnih mostova, gde su piloni i noseća užad u srednjoj ravni mosta. Montaža je obavljena konzolnim postupkom po principu slobodne montaže. Noseća užad u velikom rasponu montirana su metodom "Direktnog ubacivanja". Ova metoda, po našem projektu primenjena je prvi put u svetu za užad sa polietilenskom oblogom. Temeljenje svih stubova je na HW šipovima prečnika 1,2 i 1,5m. Most je dugačak 1.312m.Glavna konstrukcija je čelična greda sa kosim užadima u centralnom otvoru, dužine 556m, Kolosek na mostu je postavljen na zastor od tucanika. Ovo je prvi most u svetu ovog sistema izgrađen za železnički saobraćaj. Prvi put u Evropi primenjena su užad sa paralelnim žicama sistema BBR u polietilenskoj oblozi. Temeljenje pilonskih stubova je na kesonima a ostali su na HW šipovima prečnika 1,5 m. Montaža čelične kosntrukcije obavljena je plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 1.928m.

DRUMSKI MOSTOVI IZMEĐU KOPNA I OSTRVA KRK, Hrvatska

DRUMSKI MOST PREKO DUNAVA KOD BEŠKE

Dva armirano betonska lučna mosta povezuju kopno sa ostrvom Krk. Između kopna i ostrva Sv. Marko izgrađen je luk raspona 390m – svetski rekord za ovu vrstu mostova. Građen je konzolnim postupkom od montažnih armirano betonskih elemenata. Oslanja se na betonske razupore oslonjene na keson i obalnu stensku masu. Manji luk između ostrva Sv. Marko i Krk raspona 250m, izgrađen je po istom postupku. Oslonjen je na betonske oporce temeljene na krečnjačkom masivu. Gornji stroj je od montažnih prednapregnutih elemenata. Ukupna dužina mosta je 1.309,50 m. Primenjene tehnologije su zaštićene patentom. Most od prednapregnutog betona sastoji se od prilaznih grednih konstrukcija na priobalnim delovima raspona po 45,0m i glavne gredne konstrukcije iznad reke raspona 105,0+210,0+105,0m. Srednji otvor predstavlja evropski rekord za ovu vrstu mostova. Glavna konstrukcija izvedena je konzolnim postupkom sa lakom pokretnom skelom za prijem težine samo donje ploče segmenta dužine 6,0m. Temeljenje dva srednja stuba izvedeno je kesonskim postupkom a ostalih na Franki i bušenim šipovima. >Gornji stroj prilaznih konstrukcija izgrađen je od prednapregnutih nosača dužine 45,0m. Ukupna dužina mosta je 2.250m.

ŽELEZNIČKI MOST PREKO MALE RIJEKE, Crna Gora

Na pruzi od Beograda do Bara, kanjon Male Rijeke premošćen je najvišim železničkim mostom u Evropi. Niveleta koloseka je na visini od 201,24m iznad rečnog korita. Mostovska konstrukcija je kontinualni rešetkasti nosač od pet otvora. Stubovi su izgrađeni pomoću premeštajuće oplate promenljivog preseka. Stub br.3 visok je 121m. Temeljeni su na krečnjačkoj steni. Montaža čelične konstrukcije je izvedena konzolnim postupkom po principu slobodne montaže uz korišćenje kabl krana nosivosti 12t i raspona 630m. Za transport materijala, opreme i komunikaciju radnika izgrađen je privremeni viseći most na visini 80m iznad rečnog korita i raspona 100m. Ukupna dužina mosta je 411,0m.

® 2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23